MØDE | 19. april 2021

Årsmøde i Midtjyske kreds online

Deltag i Midtjyske kreds’ årsmøde og hør om planerne for fremtidens DCL og den nye organisation. Som tidligere meldt ud, vil DCL’s hovedbestyrelse fremover bestå af kredsformændene fra de fem kredse, et medlem fra hver kreds og et medlem fra Ungt Lys’ bestyrelse. Kredsformændene og Ungt Lys var tidligere også repræsenteret i hovedbestyrelsen, så det nye er, at der skal vælges endnu et medlem til hovedbestyrelsen i hver kreds udover kredsformanden. Dette vil skulle ske på årsmøderne i kredsene.

I år bliver årsmødet afholdt online. Kun medlemmer af DCL’s Midtjyske kreds kan deltage.

Program

Kl, 16.30 – 17.00 Orientering om det ”nye” DCL ved direktør Per Reinholdt
Kl. 17.00 – 18.00 Årsmøde med følgende dagsorden:

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Formandens beretning
 • Gennemgang og godkendelse af regnskab
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:
  Lars Krab (modtager genvalg)
 • Valg af medlem til hovedbestyrelsen.
  Ønsker du at stille op til hovedbestyrelsen eller kredsbestyrelsen, kan du henvende dig til kredsens formand Claus Hall, chl@raaby-rosendal.dk, tlf.: 30 73 47 13 senest den 14. april, kl. 15.00.
 • Behandling af indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet, sendes til kredsens formand Claus Hall, chl@raaby-rosendal.dk senest den 15. april kl. 12.00

Ønsker du at stemme på en kandidat – det være sig til kredsbestyrelsen eller til hovedbestyrelsen – men er forhindret i at være med den 19. april til årsmødet, så skal stemmer sendes til information@centerforlys.dk senest fredag den 16. april kl. 14.00.

Tid: 19. april 2021, kl. 16:30-18:00

Sted: Online

Sidste frist for tilmelding: 16. april 2021

Arrangør: DCL Midtjyske kreds

Share This