MØDE | 25. februar 2020

Årsmøde i Midtjyske kreds – En praktisk tilgang til godt lys i bygninger

Der er mange aspekter, man skal tage i betragtning, når man arbejder med at skabe god indendørs belysning. Midtjyske kreds har derfor inviteret en af Danmarks mest erfarne lysingeniører, Inger Erhardtsen fra AFRY, til at præsentere os for en praktisk tilgang til godt lys i bygninger med udgangspunkt i konkrete projekter. Hun vil komme ind på nogle af de overvejelser, som man skal gøre sig i forhold til god lyssætning, bl.a. anvendelsen af henholdsvis af 3000 og 4000K mm. Vi skal også høre lidt om den seneste forskning i belysning.

Efter indlægget afholdes kredsens årsmøde.

Program

Kl. 16.00 En praktisk tilgang til godt lys i bygninger
ved Inger Erhardtsen, Senior Lighting Engineer, AFRY
Kl. 17.00 Årsmøde med flg. dagsorden
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: Claus Hall på mail: clha@lindpro.dk senest den 11. februar 2020.
Kl. 18.00 Arrangementet slutter

Parkering kan ske i parkeringshuset under Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C. Se priser m.m.

Foto: Inger Erhardtsen

Tid: 25. februar 2020, kl. 16:00-18:00

Sted: Louis Poulsen A/S, Kystvejen 5b, 8000 Århus

Sidste frist for tilmelding: 20. februar 2020

Arrangør: DCL Midtjyske kreds

Share This