Årsmøde i DCL

MØDE | 28. februar 2024

Årsmøde i Midtjyske kreds

Deltag i Midtjyske kreds’ årsmøde og vær med til at sætte dit præg på arbejdet i din lokale kreds.

Program

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Formandens beretning
  • Gennemgang og godkendelse af regnskab
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Lars Krab og Torben Conradsen.
  • Behandling af indkomne forslag
    Forslag, der ønskes behandlet, sendes til kredsens formand Rasmus Gyberg, rg@ampell.dk, senest den 14. februar 2024.
  • Årshjul
  • Eventuelt

Alle er velkomne. Men kun medlemmer kan deltage i afstemningen.

Tid: 28. februar 2024, kl. 16:00-17:30

Sted: Ampell, Libaugade 1, 1. sal, Aarhus

Sidste frist for tilmelding: Forlænget til 23. februar

Arrangør: DCL Midtjyske kreds

Share This