Lysdesignbogen er først og fremmest tænkt som inspiration for beslutningstagere i byggeriet. Målet er, at få lysdesign tidligere ind i byggefasen. Bogen giver inspiration til, hvordan godt lysdesign kan gå hånd i hånd med energibesparelser til gavn for brugerne. Det er således ikke kun beslutningstagere, som kan få inspiration af bogen, men alle som interesserer sig for lys.

Bogen indeholder bl.a. cases – danske projekter, hvor lysdesign har spillet en stor rolle. Projekterne er både store og små, dyre og billige, men repræsenterer en række helt almindelige opgaver i både nybyggeri og renovering. De 29 cases viser f.eks. almindelige skoler, kontorer, arbejdspladser, veje og anlæg.

Med bogen ønsker afsenderne og bidragyderne at fortælle, hvor stor en forskel et kompetent lysdesign kan gøre for brugerne gennem helt konkrete historier og korte informationsafsnit.

Én plus én kan sagtens give tre. Energibesparelser og fornuftige installationsomkostninger kan sagtens give et godt lysmiljø og glade brugere, hvis man tænker det ind fra starten.

Bogen er støttet af Innovationsnetværket Dansk Lys og ELFORSK, og er udført af Dansk Center for Lys, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Aalborg Universitet København. Bogen er uddelt gratis til ca. 1.000 beslutningstagere i Danmark. Du kan downloade bogen gratis som pdf. Eller du kan bestille bogen i trykt version

Rettelse til billedtekster på side 54, 55 og 71:
Der er desværre sket en fejl, så fotokreditering på ovennævnte sider ikke er fyldestgørende. Den korrekte fotokreditering er:
Side 54 og 55, de to fotos af fjerntogsperroner på Ny Nørreport: Foto: Søren Aagaard / Sweco DK
Side 71, fotoserie nederst til højre: Foto: Søren Aagaard / Sweco DK, ©Novo Nordisk
Billedteksterne vil blive rettet i pdf-versionen af Lysdesignbogen til august.
Share This