Den biologiske effekt af lys

Døgnrytmelys har vist sig at have en overraskende god effekt på langtidsindlagte apopleksipatienter, men viden om lyset er begrænset, og flere døgnrytmerelaterede processer reguleres måske kun sparsomt af lys.

Kom med din viden om vejbelysning

Ofte tager det et godt stykke tid at udvikle, formulere og publicere en ny håndbog. Men udviklingen inden for LED-teknologi og intelligent styring af vejbelysning går hurtigt, og vejmyndigheder står på spring for at kunne tage de nye muligheder for at spare energi og...

Fremtidens byrum med VR-briller

Virtual reality (VR) er et spændende værktøj, som kan anvendes til direkte illustration og vurdering af nye belysningsløsninger og byrumsdesign, Light Bureau har sammen med Frederiksberg Kommune samlet erfaringer fra Frederiksberg Alle.

Emil er et lysende elektriker-talent

Hvert år dyster de frem dygtigste elektrikerlærlinge i Danmark om at blive den bedste i landet. Det sker ved DM i Skills. I løbet af den tre dage lange konkurrence skal lærlingene ikke blot levere det bedste mulige resultat, de skal gre det under ekstremt pres og med...

Flimmer, TLM og andre lyseffekter

Flere nye belysningsanlæg udført med LED-lyskilder giver problemer med flimmer. Men det nye EU-direktiv er et skridt i den rigtige retning.