Den biologiske effekt af lys

Døgnrytmelys har vist sig at have en overraskende god effekt på langtidsindlagte apopleksipatienter, men viden om lyset er begrænset, og flere døgnrytmerelaterede processer reguleres måske kun sparsomt af lys.

Kom med din viden om vejbelysning

Ofte tager det et godt stykke tid at udvikle, formulere og publicere en ny håndbog. Men udviklingen inden for LED-teknologi og intelligent styring af vejbelysning går hurtigt, og vejmyndigheder står på spring for at kunne tage de nye muligheder for at spare energi og...

Fremtidens byrum med VR-briller

Virtual reality (VR) er et spændende værktøj, som kan anvendes til direkte illustration og vurdering af nye belysningsløsninger og byrumsdesign, Light Bureau har sammen med Frederiksberg Kommune samlet erfaringer fra Frederiksberg Alle.

Cityringen i København

Efter lange tilløb åbnede Købejhavns ny metrolinje Cityringen søndag den 29. september 2019. For alle beboere i København, pendlere til byen og turister er det nu meget lettere at komme rundt. Københavnerne har taget Cityringen til sig. Der er allerede sagt og skrevet...

Skibakken Amagerforbrænding

Innovativ arkitektur kræver tilsvarende nytænkning for belysningsforslag. Belysningen på Skibakken Amagerforbrændingen leder skiløberne på vej og tillader kig udover byen og Øresund.