Arbejder du med lys inden for andre områder?

  • DCL er din bedste kontakt til forståelse og tolkning af lyskravene i bygningsreglementet, vejbelysningshåndbogen og standarderne
  • Du får lejlighed til at se inspirerende lysløsninger i praksis
  • Du møder de andre 600 medlemmer får netværk
  • Læs magasinet LYS 3 gange årligt, og vær helt up-to-date med de bedste lysløsninger og den nyeste
  • DCL besvarer dine spørgsmål og tolker standarderne. Du får dine synspunkter repræsenteret i Dansk Standard, CIE og inden for lovgivning.

Betingelserne for medlemskab fremgår af vedtægterne.

Share This