Fik du ikke tilmeldt dig vores meget søgte kursus Flicker og flimmer i armaturer og lyskilder, som blev afholdt i et samarbejde mellem DTU Fotonik og DCL på Risø i sidste uge?
Hvis ikke, så kommer der måske en ny chance, da der er udtrykt interesse for at tage kurset på roadtrip til Aalborg. Så hold øje med hjemmesiden og nyhedsbreve, hvis dette har din interesse!

Vi havde en rigtig spændende formiddag den 17. juni, under kyndig ledelse af Johannes Linden og Paul Michael Petersen fra DTU Fotonik. Én af de ting, som man på kurset kunne hæfte sig ved, er denne udtalelse: ”De skadelige effekter ved flicker kan sagtens være mere alvorlige end de positive effekter, som man f.eks. kan opnå med dynamisk døgnrytmelys”. Underforstået her, at selvom man f.eks. har et anlæg, der forsøger at imitere døgnrytmelys, så kan måden anlægget opfører sig på (specielt under dæmpning) godt være af en karakter, der skaber flere alvorlige problemer for mange mennesker på grund af flimmer. Så der er grund til at se sig godt for, når man i fremtiden skal anskaffe sig et nyt belysningsanlæg.

Det kan også være interessant for dem, der udbyder fremtidige anlæg, at interessere sig for, hvor meget armaturer flimrer i dæmpet tilstand. Dette skyldes, at de kommende regler til armaturer vedr. flimmer, der træder i kraft i september 2021, er fastlagt ved 100% output og dermed ikke gælder i dæmpet tilstand.

Er du blevet nysgerrig på at læse op vedr. dette emne, så kan du finde meget mere information her

Om 4E Solid State Lighting SSL Annex – se her

Share This