Dansk Center for Lys har d. 15/1 2020 indgået interim-aftale med Per Reinholdt om den daglige ledelse af sekretariatet for Dansk Center for Lys.

Som beskrevet i lederen i seneste nummer af magasinet LYS i december 2019, er DCLs forretningsudvalg og kredsbestyrelser i gang med at afklare, hvor DCL skal bevæge sig hen. Dette arbejde er selvsagt tidskrævende, så DCL er glade for, at Per Reinholdt har takket ja til opgaven med at lede sekretariatet de kommende måneder. Pers indtræden vil sikre både en professionel daglig ledelse af DCLs sekretariat og effektuering af de opgaver, der presser sig på.

Per kommer fra en stilling som Teknisk Direktør ved Fagerhult A/S, og vi føler os overbeviste om, at navnet vil vække genklang. Han kommer med en masse energi, massiv erfaring i projektledelse, opgaveeffektuering og relationsopbygning, ligesom han tidligere før Fagerhult har haft stort ansvar både som salg- og marketingansvarlig og som Produktchef. Hans mange år i Fagerhult sikrer et dybtgående branchekendskab, så vi ser i DCL meget frem til samarbejdet med Per.

Per Reinholdt kan kontaktes på tlf. 23 99 90 13 eller e-mail: pr@centerforlys.dk.

Share This