Branchemodel for GIS-data – Gadelys

Der er lige så mange forskellige måder at dokumentere data på i Danmark, som der er anlægsejere. Ved den øgede kommercialisering af drift på offentlig gadebelysning er der kommet øget fokus på dataudveksling og dermed datakvalitet. Branchemodel for GIS-data danner fundamentet for, at anlægsdata kan registreres ensartet for alle anlægsejere, så data nemmere kan flyttes fra én vedligeholdelsesentreprenør til en anden. Datamodellen er gratis og er udviklet i fællesskab af en række kommuner, entreprenører, rådgivende ingeniører m.fl. Du kan læse mere om datamodellen i artiklen fra LYS2, 2020 her.

Du kan bestille datamodellen ved at sende en mail til DCL’s sekretariat på information@centerforlys.dk. Herefter sender vi dig datamodellen som Excel-fil. Ved bestilling bedes du oplyse, navn og mailadresse. Dine kontaktoplysninger gemmes og deles med den til enhver tid siddende styregruppe, der arbejder med opdateringer af datamodellen, så opdaterede versioner kan sendes direkte til dig.

Mere information om datamodellen kan fås hos Henrik Sode, Light Bureau, henrik.sode@lightbureau.com.

Share This