Verdens største sammenligning af lysmålinger med goniofotometre

LYS nr. 2022-01 | Side 29

Verdens største laboratoriesammenligning af målinger med goniofotometre, IC2017, har eftervist, at der opnås ækvivalente resultater for LED-lyskilder og armaturer med forskellige typer af goniofotometre. Dette har stor betydning i relation til den gældende teststandard og for den danske belysningsbranche,
hvor mange virksomheder har deres egne goniofotometre, og hvor nogle producerer goniospektrometersystemer.