Stitunnel ved Farum Bytorv

LYS nr. 2017-04 | Side 18

Fra skyggetilværelse til lysende skygger. Oplevelsen af tryghed i stitunnelen øges ved hjælp af en identitetsskabende lyssætning, som understreger rummet og viser vej. Tiltag til forbedringen af trygheden i byrummet. Funktionsbelysning. Interaktivitet. Æstetisk hærværkssikring. En vellykket komposition..