Steno Diabetes Center Copenhagen redefinerer måden, vi opfatter sundhed på

LYS nr. 2022-03 | Side 10

Det nye Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) slog døren op i 2021 med en arkitektonisk vision om at inspirere og motivere personer med diabetes til at håndtere deres sygdom. Derfor er arkitekturen i SDCC ikke dikterende og belærende, men i stedet stimulerer den nysgerrighed og lyst til initiativ og handling for egen livskvalitet.