Light Symposium 2022: Re-thinking Lighting Design in a Sustainable Future

LYS nr. 2022-03 | Side 28

Med vor tids største udfordring, klimakrisen, begynder vi at forstå behovet for at gentænke vores måder at leve på og bevare de økosystemer, som vi er en del af og afhængige af. Dette medfører
ny perspektiver på betydningen lysdesign. Vi forstår nu lys som et vigtigt værktøj i forbindelse med planlægningen af en bæredygtig fremtid.