Hvad synes du om dette hér lys?

LYS nr. 2018-03 | Side 24

Fysiske målinger af lys som for eksempel luminans og belysningsstyrke kommer oftest til kort, når det gælder om at beskrive lysets kvalitet. Gid man kunne måle, hvordan mennesker opfatter lys, og gid vi havde et sprog til at beskrive det – perceptuelt og følelsesmæssigt. Et nyafsluttet projekt viser vejen