Ensartede data på vejbelysning

LYS nr. 2020-02 | Side 20

Der er lige så mange forskellige måder at dokumentere data på i Danmark, som der er anlægsejere. Ved den øgede kommercialisering af drift på offentlig gadebelysning er der kommet øget fokus på dataudveksling og dermed datakvalitet. Der er behov for, at anlægsdata registreres ensartet for alle anlægsejere, så data nemmere kan flyttes fra én vedligeholdelsesentrepremør til en anden