Dynamisk belysning på fremtidens sengestuer på Ny Psykiatri Bispebjerg

LYS nr. 2022-01 | Side 26

Når Ny Psykiatri Bispebjerg (NPB) i løbet af i år indvies på Bispebjerg Bakke, løfter det på en fornem arv fra det gamle, nu fredede Bispebjerg Hospital, oprindeligt tegnet af Martin Nyrop i 1913. De oprindelige tanker om placering af hospitalet på toppen af bakkedraget for at optimere sollys, frisk luft og naturlige
omgivelser anvendes som inspiration for det kommende byggeri. Denne artikel beskriver de indgreb og de elementer, som implementeres i det nye byggeri, heriblandt dynamisk lysstyring i forhold til de fire verdenshjørner og naturlig ventilation.