Bliver dagslys en mangelvare i fremtidens bæredygtige byggeri?

LYS nr. 2022-01 | Side 21

Udviklingsprojektet ”Dagslys i det bebyggede miljø”, som er støttet af Realdania, undersøger hvorfor det kan være udfordrende at opnå gode dagslysforhold i vores bygninger på trods af branchens store fokus på sundhed og indeklima. Projektets formål er at hjælpe byggebranchens aktører i håndteringen af
dagslyskrav og sikre de gode dagslysforhold i fremtidens byggerier. I marts 2023 udgives en publikation, som vil være frit tilgængelig.