Anbefaliner til dagslys og glas i nye konstruktioner

LYS nr. 2019-03 | Side 38

Det er vigtigt at fremhæve, at et korrekt glasvalg kan skabe god komfort og et godt indeklima i boliger, mens et forkert glasvalg kan give et dårligt miljø, selvom gældende regningslinjer som for ekspempel energikravene er opfyldt. Større vinduer giver sundere og mere komfortable bygninger. Større vinduer kan forbedre energieffektiviteten. Større vinduer kan reducere bygningers miljømæssige fodaftryk. Tekniske anbefalinger om ruder i boliger. Nye glas giver nye funktioner.