Der er årsmøder på vej i alle DCL’s lokale kredse. Indkaldelse til årsmøderne bringes i DCL’s nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

Årsmødet er din mulighed som medlem for at få indflydelse på aktiviteterne i din lokale kreds. Så mød op og vær med til at præge kredsens aktiviteter i 2018.

Årsmøde i Nordjyske kreds afholdes den 28. februar kl. 15.30 hos Retail Reflections i Aalborg

Læs mere og tilmelding

Årsmøde i Østkredsen afholdes den 1. marts, kl. 17.00 hos Louis Poulsen i København

Læs mere og tilmelding

Årsmøde i Midtjyske kreds afholdes den 13. marts, kl. 15.30 hos Lindpro i Aarhus

Læs mere og tilmelding

Årsmøde i Fynske kreds afholdes den 13. marts, kl. 17.00 hos SG Armaturen i Odense

Læs mere og tilmelding

Årsmøde i Sydjyske kreds afholdes den 13. marts, kl. 17.00-19.00

Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt

Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: peter.soe.mikkelsen@sg-as.dk senest den 27. februar.

Mere information og mulighed for tilmelding følger snart.

Share This