Det er årsmødetid i alle DCL’s lokale kredse. Indkaldelse til årsmøderne bringes i DCL’s nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

Årsmødet er din mulighed som medlem for at få indflydelse på aktiviteterne i din lokale kreds. Så mød op og vær med til at præge kredsens aktiviteter i 2020.

Årsmøde i Midtjyske kreds den 25. februar
En praktisk tilgang til lys i bygninger, Aarhus
Læs mere

Årsmøde i Sydjyske kreds den 19. marts
Sønderborg Alsik

Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: Henrik Stokholm Kærsgaard på mail: hsk@duralys.dk senest den 5. marts 2020.

Sæt kryds i kalenderen. Yderligere program og tilmelding til årsmødet følger snart.

Årsmøde i Østkredsen den 25. marts

Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: Niels Knudsen på mail: nikn01@frederiksberg.dk senest den 11. marts 2020.

Sæt kryds i kalenderen. Yderligere program og tilmelding til årsmødet følger snart.

Årsmøde i Fynske kreds den 25. marts
Sydbank, Odense

Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: Michael Hedam på mail: hedam@sg-as.dk senest den 11. marts 2020.

Sæt kryds i kalenderen. Yderligere program og tilmelding til årsmødet følger snart.

Share This